Master
Technology Radar Vol.22 : Kubernetes Lens

Watch the Recording Here

This webinar has ended. Thank you to everyone who joined us. If you didn't manage to join us, feel free to watch the recording of the webinar here.

Wednesday July 22nd | 7:00 PM

หัวข้อสำคัญ


* มาคุยกันว่า Lens คืออะไร


* เมื่อไรควรนำ Lens ไปใช้ และอะไรคือข้อดี ข้อเสีย


* ถามตอบทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับ Lens ​

Kubernetes เป็นแพลตฟอร์มในการบริหารจัดการทรัพยากรที่กำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย จากความยืดหยุ่นและความสามารถในการย่อขยายขนาดได้อย่างอัตโนมัติตามสถานการณ์ อย่างไรก็ตามการบริหารจัดการคลัสเตอร์ขนาดใหญ่ยังมีความท้าทายอยู่มาก ผู้ดูแลคลัสเตอร์จึงจำเป็นต้องมีวิธีการติดตามสถานะของเครื่องที่กระจายตัวอยู่ในระบบจำนวนมากอย่างมีประสิทธิภาพ


เซสชั่นนี้จะทำให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับ Lens มากขึ้น ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะเข้ามาช่วยจัดการปัญหาดังกล่าว โดยจะนำ use case การใช้งาน Lens จากประสบการณ์ของเรา รวมไปถึงการพูดคุยถึงข้อดี ข้อเสียของเครื่องมือตัวนี้ อีกทั้งประเมิณความคุ้มค่า และผลกระทบเมื่อนำไปปรับใช้ในองค์กร

Meet Your Speakers


พิสินี สกุลวานิชพร (บิว)บิวเป็นที่ปรึกษาของ Thoughtworks ประเทศไทยที่มีแรงบันดาลใจในการสร้างวัฒนธรรม DevOps และให้ความสำคัญในการสร้างความเท่าเทียมกัน และสร้างความแตกต่างของชาวเทคในประเทศไทย เธอมีประสบการณ์หลากหลายในการทำงานทั้งทางด้าน software development และ infrastructure รวมถึงมีประสบการณ์ในหลากหลายอุตสากรรม โดยเน้นไปที่ประสบการณ์บนคลาวด์ เทคโนโลยีและที่ปรึกษาโครงสร้างพื้นฐานและใกล้ การค้นพบและออกแบบธุรกิจที่เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงองค์กร


ศอลาฮุดดีน เฉลิมไทย (ดีน)


ดีนเป็น Lead Developer Consultant ที่ Thoughtworks นักเทคโนโลยิสต์ผู้มากประสบการณ์ที่ชื่นชอบความสงบ การอ่าน และการพัฒนาตนเองเป็นชีวิตจิตใจ ผู้ที่อยากเห็นนักพัฒนาคนไทยเติบโต แข่งขันได้ในตลาดโลกได้ คนที่เชื่อว่าทุกคนเก่งได้ถ้าฝึกมากพอ


สุธัม ธรรมวงศ์ (ป๋อม)


ป๋อมเป็น Senior Consultant, Experience Designer จาก Thoughtworks กับประสบการณ์ทำงานที่หลากหลาย Web Designer, Interactive Designer, CSS Designer, Project Manager, Product Owner, UX Designer ทั้งในอุตสาหกรรม Advertising และ Product Development มีความเชื่อว่า เราไม่สามารถทำงานตัวคนเดียวได้ และเชื่อว่า การส่งต่อแบ่งปันความรู้ การรับฟัง และการให้โอกาส คือวัฒนธรรมของสังคมที่มีค่า


ศุภเกศ วงศ์คำภู (ทอม) 


ทอมเป็นเป็นวิศวกรซอฟท์แวร์ที่มีประสบการณ์นาน 15 ปี และร่วมงานกับ Thoughtworks ประเทศไทยและเยอรมันมาเป็นเวลา 3 ปี ทอมมีความเชี่ยวชาญการออกแบบสถาปัตยกรรม เทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐาน ระบบไมโครเซอร์วิส รวมถึงประสบการณ์ในงานออกแบบระบบเพื่อรองรับผู้ใช้งานออนไลน์ทั่วโลก นอกจากนี้ยังมีประสบกาณ์การดูแลทีมพัฒนาระบบซอฟท์แวร์เพื่อใช้งานในธุรกิจทั้งขนาดเล็ก SME และ Enterprise อีกทั้งยังเป็นผู้เชี่ยวชาญและ Influencer ที่สำคัญในประเทศไทยในด้าน DevOps และวิทยากรในงานสัมนาและฝึกอบรมต่างๆ เช่น Cloud computing, Big data และ ไมโครเซอร์วิส ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ที่สำคัญของประเทศไทยมาเป็นเวลาหลายปี