Master
Bit.dev: Another approach to create and share UI components across repositories

Watch the recording here

This webinar has ended. Thank you to all those who attended. Watch the recording here.


งานสัมมนาออนไลน์จบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอบคุณทุกคนที่เข้าร่วมงานสัมมนา สำหรับคนที่พลาดชมวันงาน สามารถรับชมวิดีโอได้ที่นี่

Webinar | August 25, 2021| 7:00 pm

ประเด็นเด่นที่เราจะมาพูดคุยกัน: 


- ทำความรู้จักกับ Bit.dev

- Coding Demo

> สร้าง UI Components ด้วย Bit.dev

> ใช้ UI Component ใน project อื่น

> แก้ไข UI Component แล้ว publish ให้ repository อื่นใช้ร่วมกันได้

- เปรียบเทียบกับ Storybook


Highlights include:


- Intro to Bit.dev

- Coding Demo

> Creating a reusable component across repositories

> Consuming published component

> Updating that component so that any other projects using the same component can also get the new changes

- Compare and Contrast with Storybook

เมื่อโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และระบบมีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อย ๆ จึงเป็นที่หลีกเลี่ยงได้ยากที่ทีมพัฒนา Software จะทำงานภายใต้ Code ที่เป็น Monolith เพราะการเปลี่ยนแปลงใด ๆ อาจจะกระทบกับทีมอื่นได้ การทำ Microservice จึงได้เกิดขึ้นมาเพื่อให้แต่ละทีมสามารถพัฒนาได้โดยไม่จำเป็นต้องรอทีมอื่น หากจุกที่เชื่อมกันระหว่างทีมยังคงใช้มาตรฐานเดียวกันอยู่ ทว่าการแยก Code ออกมาก็มิได้ทำให้ปัญหาทุกอย่างหายไป เมื่อ code ถูกแยกออกจากกันแล้วความซับซ้อนก็จะถูกย้ายมาสู่การทำให้มั่นใจว่า แต่ละชิ้นส่วนยังทำงานร่วมกันได้อย่างไร้รอยต่อ Microfrontend ก็พยายามทำสิ่งเดียวกันกับ Microservice ดังนั้น Microfrontend ก็ยังคงเผชิญกับความท้าทายเดียวกันว่า จะทำอย่างไรถึงจะทำให้ หน้าตา Website แต่ละหน้ายังคงใช้ Design Language เดียวกันอยู่ แม้ตัว code จะอยู่กันคนละที่ จะทำอย่างไรทีมถึงจะสามารถเห็นการทำงานของ Frontend component ได้ภายใต้ Context ของตัวเอง และสามารถแก้ไข เพิ่มเติมให้กับทีมอื่นสามารถใช้งานร่วมกันได้ นี่คือปัญหาที่เทคโนโลยี Bit จาก Bit.dev พยายามที่จะแก้ไข


As we progress through the rapidly changing business world with increasingly complex interactions, the need to divide and conquer becomes inevitable. Microservices has shown that organizing teams and code by function vertically allows teams to progress without having to be stuck in limbo waiting for each other. As long as the teams respect the same API standard then, they are free to release at their own pace. However, splitting a complex problem doesn’t magically make everything easier for free. The cost rather shifts into maintaining the coherence of each system interacting with each other. Micro-frontend movement aims to do the same thing for modern applications but also suffer the same pitfalls. How can distributed teams maintain the same design language, make UI components reusable across repositories and enable distributed teams to contribute to the centralized collection while still inside their own context? Bit from bit.dev is an open source platform that aims to tackle this problem by managing the lifecycle of each component individually.


*Remarks: This is a Thai speaking webinar.


August 25, 2021


Time| 7:00 pm

Language | Thai


In this webinar, you will learn how to:


  • Create a reusable component across repositories
  • Consume published component
  • Update published component
  • Compare and contrast with Storybook

Meet Your Speaker

Pee Tankulrat, Developer Consultant


ปีย์เป็นนักพัฒนาแบบ Fullstack ผู้มีประสบการณ์ในหลายธุรกิจ เช่น หน่วยงานของรัฐ ภาคธุรกิจการเงิน วงการสาธารณสุข การแก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งที่ปีย์ชอบมากเพราะ งานในสายนี้สามารถช่วยคนจำนวนมากพร้อม ๆ กันได้ โดยเฉพาะการนำ Machine Learning มาประยุกต์ใช้กับความท้าทายต่าง ๆ


ปีย์ได้รับการรับรองจาก Google ในฐานะ Professional Data Engineer Microsoft ในระดับ Data Scientist Associate และ AWS ในฐานะ Professional DevOps Engineer


Pee is a Fullstack developer who has worked on various sectors such as government, financial, and healthcare. He enjoys problem solving and fixing them scalably using Technology. I’m fascinated by Machine Learning magic; and a Cloud Computing advocate. 


Pee is a holder of Google Certified Professional - Data Engineer, Microsoft Certified Azure Data Scientist Associate and AWS Certified DevOps Engineer - Professional.